شماره تماس : 09126215957

محاسبه قیمت حفاظ درب آپارتمان داخل منزل

 قیمت حفاظ درب آپارتمان داخل منزل از هرعدد 380 هزار تومان است که این قیمت نسبت به طول و عرض و تراکم نرده های لوزی درب تغییر میکند.برای مشاوره رایگان و گرفتن قیمت دقیق حفاظ درب اپارتمان با شماره 09126215957 تماس بگیرید . ساخت و نصب با بهترین قیمت در کرج و تهران

قیمت‌ ها برحسب متر مربع محاسبه می‌ شوند ولی به دلیل ابزار و سازه‌ های کارشده در پروژه ممکن است قیمت‌ ها تغییر کنند.

انواع طرح حفاظ درب آپارتمان آکاردئونی داخل منزل

    دوگل لوزی
    پروانه‌ ای
    چهار گل
    کلاسیک

فرمول محاسبه

ارتفاع درب *عرض درب*قیمت هر مترمربع = قیمت تمام‌ شده حفاظ درب آپارتمان