شماره تماس : 09126215957

فروش حفاظ پنجره منزل در کرج

 فروش حفاظ پنجره منزل در کرج

ساخت، نصب و  فروش حفاظ پنجره منزل در کرج ، انواع حفاظ پنجره فرفورژه ، نرده حفاظ فلزی پنجره ها در کرج ، ساخت و نصب نرده کرج ، با نصب این حفاظ های مقاوم از مزایای زیر برای ساختمان خود استفاده کنید

مقاومت در برابر ضربه، محافظت از سقوط:

در مواردی که شیشه به ارتفاع طبقه به کار می رود، به طور خاص (ویترین فروشگاه ها، سطوح همه نما یا پانورامیک و غیره)، طرح پنجره می تواند با توجه به بار ضربه احتمالی، که استفاده از شیشه خاص با ساختار مقاوم تر را ضروری می سازد، انجام شود.

ارتفاع لازم، بر اساس مقررات ساختمان، باید برای سطح عمودی زیر پنجره (بسته به حداکثر قابل قبول ارتفاع سقوط) درنظر گرفته شود تا مانع از سقوط از پنجره های بازشو گردد. این ارتفاع برای شیشه های ثابت بزرگ تمام طبقه و درهای تمام شیشه نیز باید ایحاد گردد (فصل اجزاء گشودگی، عناصر). این امر می تواند با دیوار زیر پنجره، عنصری با شیشه ثابت، یا نرده حفاظ پنجره تحقق یابد

ممانعت از دزدی:

سطوحی که از طریق دیوار خارجی، به سادگی قابل دسترس هستند (مانند طبقه همکف یا پنجره های مرتبط با بالکن) معمولاً به ضوابط خاصی برای ممانعت از دزدی نیاز دارند. پنجره ها و درهای شیشه ای، به دلیل امکان باز شدن با ابزار ساده، خطرساز هستند، زیرا یراق آلات متداول پنجره، مانعی برای دزدی نیستند. محافظت در برابر ورود با زور، می تواند به وسیله نصب مجموعه کاملی از ساختار مانع دزدی (کل چارچوب با عناصر بازشو، یراق آلات، و شیشه)، یا توسط نرده ها و شبکه های محافظ و یا ابراز بازشو ایمن، بهبود یابد.