شماره تماس : 09126215957

قیمت حفاظ کشویی

قیمت حفاظ کشویی قیمت حفاظ آکاردئونی کرج  ، حفاظ اکاردئونی باحمل نصب رایگان 3گل ورق زخیم 3گل رنگ کوره ای
کلیه قیمت ها تحت نظارت اداره محترم تعزیرات و اتحادیه محترم پروفیل و جوشکاری میباشد

تولید در کارگاه میباشد ورنگ با کوره خودمان تولید انبوه
وکلیه کارها بدون واسطه و مستقیم تحویل شما میگردد

انواع حفاظ اکاردئونی وحفاظ پنجره از 170000 تومان به بالا
حفاظ پنجره ازمتری35000تومان به بالا شامل قوطی وفرفورژه
حفاظ دیوار از35000به بالا شامل میلگردی و قوطی

کلیه کارها دارای رنگ کوره ای(رنگ دلخواه شما انتخاب رنگ با شما)حمل ونصب رایگان میباشد و هیچ هزینه ای بابت رنگ وحمل دریافت نمیگردد و کارها دارای قیمت تمام شده است

کلیه کارها شامل ضمانت نامه کتی میباشد و در صورت عدم رضایت کارهای فوق بدون هیچ هزینه ای تعویض و برگشت داده مشود و خسارت شما پرداخت میگردد