شماره تماس : 09126215957

بازار خرید و فروش و قیمت خانه در سال 97

مديرعامل گروه سرمايه گذاري مسکن، با تشريح عوامل موثر در افزايش قيمت مسکن گفت: خريداران واقعي خانه تا حد امکان در شرايط فعلي نسبت به خريد اقدام نکنند؛ چراکه روند فعلي حاکم بر بازار مسکن نمي تواند دوام داشته باشد. محمدرضا اميني در گفت وگو با پايگاه خبري بانک مسکن - هيبنا، درباره عوامل افزايش غيرطبيعي قيمت مسکن گفت: بخشي از اين افزايش قيمت به تحولات بازارهاي موازي از جمله بازار ارز برمي گردد؛ چرا که بخشي از نهاده هاي ساختمان از جمله ميلگرد وابستگي شديد به ارز دارند و در برابر تغيير و تحولات اين بازار واکنش نشان مي دهند. او ادامه داد: افزايش قيمت ارز در نهايت باعث رشد قيمت تمام شده مسکن شد تا يک افزايش قيمتي درخور توجه را در اين بازار شاهد باشيم. مديرعامل گروه سرمايه گذاري مسکن افزود: از طرفي بازار سپرده هاي بانکي همچنان جذاب است و در بازار پولي اغلب سودهاي بالا به سپرده گذاران پرداخت مي شود. اميني تصريح کرد: به نظر مي رسد تحولات بازار پول در قالب تغييرات احتمالي در نرخ سود سپرده هاي بانکي در نيمه اول سال جاري مهم ترين پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که مي تواند با کاهش يا افزايش نسبت به ورود سرمايه ها به بازار مسکن يا خروج سرمايه از بازار مسکن موثر باشد؛ هرچند ديگر عوامل دروني و بيروني نيز در اين زمينه موثر است و بازار مسکن از مولفه هاي متعددي تاثير مي گيرد. اميني با اشاره به اينکه علاوه بر اين تقاضاي غيرواقعي در بخش مسکن نيز منجر به رشد قيمت در بازار مسکن شده است، با توصيه به متقاضيان واقعي خريد مسکن گفت: در حال حاضر قيمت خانه با فاصله درخور توجه در مقايسه با نرخ تورم افزايش پيدا کرده که اين رشد قيمتي خارج از شرايط عادي حاکم بر نرخ تورم است و اين روند نمي تواند دوام داشته باشد.