شماره تماس : 09126215957

قيمت دلار و تاثیر آن بر کالاهای داخلی ساختمانی سال 97

طبق معمول هر روز که «يک بغل» روزنامه مي خرم، فرمان صادره از سوي مجلس براي افزايش حقوق حداقل بگيران را مي خوانم. بيست درصد، يعني آن گروه از زحمت کشاني که حقوقي در حد يک ميليون تومان دريافت مي دارند، از اين پس يک ميليون و دويست هزار تومان دريافت خواهند داشت و به همين صورت و به صورت پلکاني تا سقف پنج ميليون تومان، که شامل اضافه حقوق نمي شوند و خدا را شکر مي کنم که نه نجومي بگير پنج ميليوني هستم و نه حداقل بگير شايسته افزايش 20 درصدي. نکته جالب آنکه تا امروز همان حقوقي را دريافت داشته ام که در سال قبل مي گرفتم و بماند تمامي اجناس را که حداقل با افزايش قيمت بالاي 20 درصد در اين مدت ابتياع کرده ام و چه فراوانند کساني که مثل من زندگي مي کنند و به رغم «يک بار صفر کردن» و پس از سي سال جان کندن، بازنشسته شده و حالا سر پيري، بايد معرکه گيري به راه بيندازند تا کميتشان لنگ نماند و بتوانند ارباب توقع، از خانواده گرفته تا جامعه را پاسخ گويند. نگاهي به قيمت اجناس مي اندازم و با آنکه رجا واثق دارم صددرصد توليد داخلي اند، از فروشنده مي پرسم: چرا اينقدر سطل ماست گران شده، مگر وارداتي است؟ مي گويد: قيمت دلار و اشاره به تورم مي کند که بانک مرکزي مدعي است زير 10 درصد است.
رياست محترم قوه قضائيه در جمع روساي اين قوه تاکيد فرموده بودند که با فرصت طلبان بازار برخورد مي کنند و ما هم دل خوش داشته ايم به آمار بانک مرکزي و تورم زير 10 درصد و چشم انتظار اضافه حقوق، اما: هوار، هوار بردند، دار و ندار ما را. چرا اجازه مي دهيم عده اي فرصت طلب، اين چنين با زندگي اکثريت مطلق مردم بازي کنند؟ چه اتفاقي افتاده است که آپارتمان زير هفتاد متر در محله اميريه، که قبل از عيد متري
سه تا چهار ميليون تومان معامله مي شد، ناگهان به بالاي هفت - هشت ميليون رسيده است؟ اين فاصله فاجعه بار طبقاتي، آيا فضيلت کارکردن را از بين نمي برد و دامنه دلالي را گسترش نمي دهد؟ وقتي مي توان با احتکار، يک شبه ره صد ساله را رفت، آيا مي توان توقع داشت که معضل ازدواج در کشور مان حل شود؟
وقتي مي توانيم با واسطه گري، دلالي، ثروتي بيندوزيم که يک کارمند يا کارگر نمي تواند طي سي سال جان کندن بيندوزد، توقع داريم از جوانان نشنويم: کار مال تراکتوره!؟ توليد صددرصد داخلي «چه دخلي» به قيمت دلار، يورو و ليره استرلينگ دارد؟ آيا بايد شرايطي را تحمل کنيم که در سال هاي جهل و جهالت نود و نودويک طي کرديم؟ در آن هنگامه، تورمي بالاي 200 درصد بر مردم و اقتصاد کشور تحميل شد و نبود جز آنکه نابخرداني با اعمال و حرف هاي «صدمن، يک غاز» هزينه هاي بين المللي را به ما تحميل کردند و حتي پسته داخلي را نيز مشمول قيمت بالاي کيلويي يکصد هزار تومان ساختند. امروز چرا؟ صنعت توليد مسکن و ساختمان، کمترين وابستگي را به خارج از کشور دارد و صدها ميليون تن مازاد توليد سيمان داريم و در زمينه توليد آهن ، اعم از تيرآهن، ورق، ميلگرد و ساير فرآورده هاي آهني و فلزي، هيچ کمبودي در کشور وجود ندارد و صنايع کاشي ما، از جمله برترين ها در دنياست. به همين طريق انواع و اقسام سنگ، حالا چرا اينقدر گراني، خدا عالم است. دولت تدبير و اميد را از خودمان مي دانيم وانتظار داريم در سرکوب اين گراني لجام گسيخته اقدام عملي و کاري را صورت دهد. فقر، ايمان مردم را از بين مي برد.