ساخت انواع حفاظ آهنی ساختمان

09122111190

09126215957

تاثیر پنجره ها بر میزان تهویه هوا

مساحت پنجره و جهت باز شدن آن ، میزان تعویض هوا (air conditioning) را تعیین می کند .

پنجره های بازشو به تعداد بیشتر (به عنوان مثال در دیوار مقابل) ، فاصله درهای باز و موقعیت تجهیزاتی مانند پرده های غلتان یا کرکره ای و میزان ضخامت حفاظ پنجره میزان تهویه را افزایش می دهد . از آنجا که استفاده کنندگان ، رفتارهای متفاوتی دارند ، میزان تعویض هوا از 0/5 تا 1 مرتبه در ساعت توصیه می شود . سرعت هوا بر میزان آسایش و تعویض هوا تاثیر می گذارد . حد بالای سرعت در فضای داخل 0/2 متر بر ثانیه است 

حفاظ پنجره بازشو

پنجره هایی که باز و بسته شدن آنها در اختیار فرد است ، دارای امتیازی می باشد مبنی بر اینکه دریافت هوای تازه می تواند از سوی استفاده کننده تنظیم شود . پنجره های بازشو نباید با دیگر عناصر ساختمان (به عنوان مثال سایبان ، سیستم های پوشش یا ضد تشعشع ، دیوار و ستون ها) برخورد داشته یا استفاده از فضای داخل را محدود کنند . اگر پنجره ها تنها در یک طرف قرار گیرند ، و عمق اتاق از حاصلضرب اندازه خالص ارتفاع بازشو در ضریب 2/5 تجاوز نکند اتاق ها برای تهویه طبیعی ، مناسب خواهند بود .

تهویه اتاق ، لزوماً مربوط به پنجره نیست ؛ و به ویژه در شیشه های سه جداره عایق گرما ، یا جام های بزرگ شیشه ، وزن اتصالات ، ممکن است جداسازی دریچه سبک تهویه دارای عایق خوب از شیشه ثابت را ارجح

تهویه از طریق پنجره ، مسائلی را به بار می آورد که ناشی از رفتار استفاده کننده است . تهویه منظم ، اغلب مورد غفلت واقع شده و تهویه دستی نیز ، تعویض هوا به میزان کافی را ایجاد نمی کند . از آنجا که جریان هوا قابل کنترل نیست ، تهویه اضافی به همراه از دست رفتن گرما در زمستان و نیاز به سرمایش بیشتر در تابستان را سبب می شود . 

اتلاف حرارت ناشی از تهویه ، از نظر هزینه های انرژی ساختمان حایز اهمیت بیشتری است ؛ زیرا در این حالت ، لازم است ساختار دیوار خارجی از نظر فن آوری گرمایش بهبود یابد . رویکرد نامناسب به تهویه ، می تواند نکته :

گشودگی های کوچک که امکان تنظیم آنها به خوبی وجود داشته و از جهت عمودی تا حد ممکن جدا از هم قرار گرفته باشند ، به ویژه برای تهویه (بلند مدت) ، مناسب هستند . این امر همچنین از سرمایش و جریان هوای نامطلوب ممانعت می کند . پنجره های کشویی عمودی ، که در کشورهای انگلیسی زبان متداول است ، بر انواع پنجره لولا پایین ، لولا کنار اروپایی مزیت دارد . 

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده کلیه سازه های فلزی ساختمان 

درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره فلزی و حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی روی دیوار


آهنگری تهران  درب آکاردئونی در کرج   حفاظ پنجره و بالکن در تهران     ساخت حفاظ پنجره کرج